A Vörösiszap-kutatás 2020 kutatócsoport azzal a fő céllal alakult, hogy Magyarország legnagyobb ipari- és természeti katasztrófájának 10 éves évfordulójára konkrét eredményekkel szolgáljon a három érintett település – Devecser, Kolontár, Somlóvásárhely – talpraállásának eredményeiről, illetve a vörösiszapkatasztrófa hosszútávú, direkt és indirekt következményeiről.

A kutatócsoport a katasztrófa kutatás neves magyarországi társadalomkutatóit sorakoztatja fel, akik korábbi kutatási eredményeikre alapozva – a Magyarországon eddig példanélküli hatásvizsgálattal – a következő célokat tűzték ki:

  • Megvizsgálják az egykori közvetlenül és közvetetten károsult lakosság társadalmi-gazdasági helyzetében bekövetkezett változásokat.
  • Feltárják az érintettek testi-lelki egészségében, valamint az életvezetésükben és céljaikban végbement változásokat.
  • Megmutassák a települések közösségi erőforrásaiban, kapcsolataiban végbement változásokat.
  • Adatokkal szolgáljanak az újjáépítés közösségi létesítményeinek, gazdaságfejlesztési eszközeinek hasznosulásáról, amelyek a települések talpraállását és megmaradását szolgálják.
  • Elemezzék a megelőzésen alapuló és a katasztrófát követő jogi szabályozás, valamint jogtudatosság fontosságát.
  • Rávilágítsanak a kommunikáció azon szerepére, ismérveire és felelősségére, amely a katasztrófát követően az újjáépítésre és annak társadalmi megítélésére is befolyással van.

A kutatócsoport tagjainak meggyőződése, hogy a koncentráltan elvégzett kutatások a 10 éves évfordulón méltó módon hozzájárulnak a történetek és hatásainak értékeléséhez, valamint a hasonló, jövőbeni kockázatok csökkentéséhez, a társadalom egyéni és közösségi felkészültségének erősítéséhez.

Bemutatkozás

Missziónk, hogy megmutassuk azt, hogy a katasztrófát elszenvedett helyi közösségek cselekvőképes megmaradásában milyen tényezők játszottak szerepet.

Részletek

Publikációk

Vörösiszap-kutatás 2020 kutatócsoport tagjainak az elmúlt tíz évben számos publikációja jelent meg.

Részletek

Hírek

Időről időre összefoglaljuk és megosztjuk a legfrissebb híreket, érdekességet a kutatócsoport munkájáról.

Részletek