Kérdező biztosok általi adatfelvétel kezdete 2020. augusztus 1.

Tisztelt devecseri, kolontári és somlóvásárhelyi lakosok! 2020. augusztus 1.-ével elkezdődik a kérdezőbiztosok általi megkérdezése azoknak a lakosoknak, akiket 2013-ban is felkerestünk. A kérdezőbiztosok a Társadalomtudományi Kutatóközpont nevében végzik munkájukat, és névre szóló, pecsétes kitűzővel rendelkeznek. Kérjük válaszadásukkal segítsék munkájukat és a kutatás sikerességét! Segítségüket és részvételüket köszönik a Vörösiszap-kutatás2020 Kutatócsoport tagjai!  

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete támogatja a Vörösiszap-kutatás2020 programot

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete támogatja a Vörösiszap-kutatás2020 programot 2020 június 1 és 2020 október 15 között. Ezzel a támogatással valósul meg 2020. július 14 és augusztus 15 között a “Fiatalok a vörösiszap-katasztrófáról” c. online megkérdezés, illetve 2020. augusztus 1 és augusztus 15 között – a 2013-ban megkérdezett – közvetlen és közvetett károsultak kérdezőbiztosok általi felkeresése.